Lehdistötiedote 1.9.2021: HYVÄ ALKU -tapahtuma tarjoaa tutkimusperustaisia tukikeinoja kasvatus- ja opetustyöhön tänä syksynä myös verkon kautta

HYVÄ ALKU -tapahtuma tarjoaa tutkimusperustaisia tukikeinoja kasvatus- ja opetustyöhön tänä syksynä myös verkon kautta

Monien kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten odottama maksuton HYVÄ ALKU -tapahtuma järjestetään poikkeustilanteesta johtuen sekä lähitapahtumana Jyväskylässä että koko syksyn kestävänä verkkototeutuksena. Lähitapahtuman luennot ja työpajat pidetään Sokos Hotel Alexandran tiloissa 17.–18.11.2021. Tavoitteena on saattaa uusin tutkimustieto oppimisesta, oppimisen tukemisesta ja oppimisympäristöistä lasten kanssa toimivien ammattilaisten käyttöön.

Syksyn HYVÄ ALKU -tapahtumassa on mukana yli viisikymmentä asiantuntijaa Niilo Mäki Instituutista, Jyväskylän yliopistosta, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESistä sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista. Ohjelmassa on runsaasti alan tutkijoiden ja asiantuntijoiden luentoja ja työpajoja, joissa lapsen kehityksen tukemista käsitellään erilaisista näkökulmista tutkimusta ja käytäntöä yhdistäen.

Juha-Matti Latvala, NMI toiminnanjohtaja

Jyväskylässä järjestettävän kaksipäiväisen tapahtuman lisäksi HYVÄ ALKU on koettavissa tänä vuonna verkon kautta. ”Koronapandemia on vaikuttanut laajasti yhteiskunnassa. Oppilaitoksissa, yrityksissä ja muissa organisaatioissa on jouduttu etsimään uusia tapoja toimia. Niilo Mäki Instituutin perinteikäs HYVÄ ALKU -tapahtumakin on tällä kertaa järjestetty uudella tavalla. Se mahdollistaa turvallisen sekä aikaa ja matkustamista säästävän osallistumisen.” kertoo Niilo Mäki Instituutin toiminnanjohtaja Juha-Matti Latvala.

Monipuolisessa verkkotapahtumassa on lähes neljäkymmentä webinaarityöpajaa, -luentoa tai luentotallennetta, jotka on teemoiteltu viiteen eri kokonaisuuteen. Niissä perehdytään esimerkiksi neuropsykiatrisiin haasteisiin ja niiden tukemiseen, kielenkehitykseen ja lukutaidon välineisiin sekä myönteisen kehityksen tukemiseen niin varhaiskasvatuksen kuin koulun puolella. Osallistujat pääsevät valitsemaan verkkotapahtumasta heitä kiinnostavat sisällöt ja osallistuminen onnistuu vaikka omalta kotisohvalta.

”Olen erittäin iloinen ja innostunut HYVÄ ALKU -verkkotapahtuman laajasta ja monipuolisesta tarjonnasta. Käykää tutustumassa 30-vuotiaan Niilo Mäki Instituutin ja  yhteistyökumppaneiden toteuttamaan ohjelmaan ja ilmoittautukaa mukaan!” rohkaisee Juha-Matti Latvala.

HYVÄ ALKU -tapahtuman toteuttaa Niilo Mäki Instituutti yhdessä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ja Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksen asiantuntijoiden kanssa. Tapahtuman rahoittaa Opetushallitus.

Lisätiedot: Maria Haakana, koulutuspäällikkö, Niilo Mäki Instituutti, maria.haakana@nmi.fi